Kogege Panga Panga maagiat

Panga pank on Lääne-Eesti ja saarte kõrgeim aluspõhjapaljand. Siluri klint on ulatuslik astang, mis saab alguse Gotlandi saarelt Rootsis, kulgeb läbi Läänemere ja tõuseb maapinnale Saaremaa läänerannikul.

Meie lugu

Panga pank on üks Saaremaa tuntumaid turismiobjekte, kus mere kohal kõrguvalt astangult avaneb imeline vaade all lainetavale merele ja maalilisele ümbrusele. Aga lisaks sellele saab teha väikese retke ümbritseva metsa alla rajatud matkaradadel. Panga külastamine on viimastel aastatel tunduvalt mugavamaks tehtud. Rajatud on korralik tee, parkla ja piknikukoht.

Loe rohkem

Militaarajaloo pärand projekt

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm kiitis 2020.a. alguses heaks rahvusvahelise koostööprojekti “Military Heritage” (“Militaarajaloo pärand”).

Tere tulemast Panga panga 2989 m pikkusele matkarajale!

Panga pank on Lääne-Eestis ja saartel kõrgeim aluspõhja paljand Siluriajastust. Tema kõrgus on 21,3 meetrit ja pank jaguneb kaheks astanguks, millest teine jääb 13 m kõrgusest merre laskuvast järsakust veidi sisemaa poole.

Panga muudab maastikuliselt eriti väärtuslikuks ja atraktiivseks selle suhteliselt suur ulatus ning pangaseina avatus merele. Siin asub Panga Maastikukaitseala, mis piirneb põhjast ja kirdest Läänemerega ja läänest Küdema lahe (rahvusvahelise tähtsusega linnuala) suudmega ning ida- ja lõunapiiri moodustavad metsasihid.

Panga pangal aktiivset sõjategevust ei ole toimunud. Siin kulges Nõukogude Liidu riigipiir ja seetõttu oli rannajoon suletud. Lageda maastiku tõttu oli hea vaade merele.

Täna on ligi kolme kilomeetri pikkuse militaarmatkaraja ääres näha väiksemate sõjaliste rajatiste varemeid ja kaitsekraave.

Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti.

Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, Eesti Sõjamuuseum, Setomaa Vallavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts, MTÜ Panga Areng, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, MTÜ Visit Saaremaa ning Muinsuskaitseamet.

Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

Kaardi vaatamiseks kliki pildil

Panga Areng MTÜ

Reg nr 80168943, Talve 77 Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond, Alver Sagur +372 5050 434

Projekti juhtpartner

Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association “Lauku Celotajs”, www.celotajs.lv

Kontakt Eestis

Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism

Kogu projekti eelarve

1 928 992,39 EUR, millest ERDF toetus 1 639 643,53 EUR

Galeriid

Militaarmatkarada

Panga panga militaarmatkaraja legend ja tutvustus. Kolme kilomeetri pikkuse militaarmatkaraja ääres on näha väiksemate sõjaliste rajatiste varemeid ja kaitsekraave.

Loe edasi
Maastikukaitseala

Panga pank on olnud üksikobjektina looduskaitse all alates 1959. aastast. 1999. aastal moodustati kaitsealuse üksikobjekti baasil Panga maastikukaitseala. Kaitseala põhieesmärk on kaitse-eeskirja kohaselt Lääne-Eesti paekalda kõrgeima osa, Panga panga ning sealsete taimekoosluste kaitse.

Loe edasi
Aktiivne puhkus

Tule piknikule maalilisele Panga pangale! Puhas mereõhk ja männimetsa tervendav mõju aitavad puhata ja oma „akusid“ laadida. Looduskaitsealal on võimalik jälgida lummavalt ilusat päikeseloojangut, nautida vaikust ja looduse ilu, vaadelda linde, ammutada tervist silmaallikast, teha kauneid loodusfotosid.

Loe edasi
Ajaloost

Tõenäoliselt vanim teade Panga külast pärineb 1554. aastast. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul oli Panga küla piirkonnas üks suuremaid, kus tegeleti kalapüügi ja laevaehitusega. Pangamüüril olevates Silmaallikates käidi haigeid silmi pesemas. Et allikavesi aitaks, tuli allikasse raha visata.

Loe edasi